εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Βιωσιμότητα της Κτηνοτροφίας

0 comments
Βιωσιμότητα της Κτηνοτροφίας

 

Σύμφωνα με µελέτη του καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Κωνσταντίνου Τσιµπούκα, η κτηνοτροφία για να είναι βιώσιμη πρέπει να ασκείται από εξειδικευµένες εκµεταλλεύσεις µεγάλου µεγέθους σε ζωικό κεφάλαιο.

 

Οι εκμεταλλεύσεις αυτές απαιτούν για την λειτουργία τους επενδυµένο κεφάλαιο και κεφάλαιο κίνησης σηµαντικού µεγέθους.

 

Σύμφωνα με τα συµπεράσματα της μελέτης, οι εκµεταλλεύσεις κτηνοτροφικής κατεύθυνσης αντιπροσωπεύουν το 12,6% του συνόλου της χώρας. Το ζωικό κεφάλαιο συγκεντρώνεται σε αυτές τις εξειδικευµένες εκµεταλλεύσεις, εκτρέφοντας κατά µ.ό. πάνω από 20 μεγάλες ζωικές µονάδες (Μ.Ζ.Μ.)/εκµετάλλευση, µε εξαίρεση τον συνδυασµό εκτροφών και τη μικτή φυτική και ζωική παραγωγή, με μέσο όρο τις 12 Μ.Ζ.Μ.

 

Η µεγαλύτερη µέση χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση, παρατηρείται στις «κτηνοτροφικές παραγωγικές κατευθύνσεις», όπου εµφανίζεται πάρα πολύ υψηλό ποσοστό ενοικιαζόµενων εκτάσεων, ως προς το σύνολο της χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης, η οποία µπορεί να φτάσει έως και το 98% και στις περιπτώσεις αυτές  αφορά σχεδόν αποκλειστικά φυσικούς βοσκοτόπους, οδηγώντας στο συµπέρασµα ότι, η ενοικίαση εδαφών αποτελεί ένα από τα κυριότερα  εργαλεία που χρησιµοποιούν οι κτηνοτροφικές (αλλά και της φυτικής παραγωγής) εκµεταλλεύσεις για την ανάπτυξή τους.