εγγραφείτε: Άρθρα

Ανακοίνωση της ΕΔΟΚ για την ΚΥΑ για την Ιχνηλασιμότητα

0 comments

 

Η διοίκηση της ΕΔΟΚ εξέδωσε στις 28 Μαρτίου την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με το νομοσχέδιο που έχει τεθεί από το ΥΠΑΑΤ σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Απριλίου και αφορά στη σήμανση, διακίνηση και εμπορία νωπών & ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.
 
 
 

 

«Έγινε γνωστό πως η ηγεσία του ΥΠAΑΤ έδωσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου που έχει ετοιμαστεί ως ΚΥΑ από το προηγούμενο έτος σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος. Το εν λόγω σχέδιο νόμου έχει ευρύτατο πλαίσιο εφαρμογής, ως προς τα είδη και τις μορφές χρήσης του κρέατος όλων των ειδών αγροτικών ζώων, στοχεύει στην ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις μέχρι την παράδοση στον τελικό καταναλωτή. Οι μονάδες ομαδικής εστίασης δεν συμπεριλαμβάνονται στα αντικείμενα ελέγχου της εν λόγω ΚΥΑ καθώς επίσης και η ορθή τήρηση των μητρώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο ορισμός των επίσημων αρχών που έχουν αρμοδιότητα στην εφαρμογή του περιεχομένου της ΚΥΑ και τα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτές.
 
Η ΚΥΑ αυξάνει την γραφειοκρατία
 
Η ΕΔΟΚ έχει ήδη σχολιάσει σε βάθος από καιρό την ΚΥΑ επισημαίνοντας πως ουσιαστικά αυξάνει τη γραφειοκρατία των ελέγχων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, σφαγής, επεξεργασίας και λιανικής χωρίς να δίνει λύσεις στο ουσιαστικό ζήτημα του διοικητικού και την πολυδιάσπαση του ελεγκτικού μηχανισμού, όπου εμπλέκονται τρείς φορείς (ΥΠΑΑΤ -ΕΛΓΟ/ΔΗΜ ΜΗΤΡΑ – ΔΑΟΚ) που έχουν χαλαρή και όχι σαφώς θεσμοθετημένη διοικητική διασύνδεση μεταξύ τους.
 
Είναι γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους πως σκοπός της εν λόγω ΚΥΑ είναι η καταπολέμηση των Ελληνοποιήσεων. Το πολύ σημαντικό αυτό πρόβλημα που δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αφορά όλους. Εκτός από τους παραγωγούς αφορά και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επαγγελματιών σε όλα τα στάδια διακίνησης του κρέατος.
 
Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ), ακολουθώντας το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της που εμπλέκονται στην αλυσίδα του κρέατος, από την παραγωγή μέχρι την επεξεργασία της πρώτης ύλης και την εμπορία των τελικών προϊόντων, για να τους δώσει περισσότερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.
 
Στο πλαίσιο αυτό έχουμε πρόσφατα διατυπώσει τη θέση μας πως το εξαιρετικά σημαντικό θέμα των Ελληνοποιήσεων πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων και της ΕΔΟΚ, με στόχο την εξακρίβωση των σημείων όπου υπάρχουν κενά που θα μπορούσαν να καλυφθούν αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
 
Επαναπροσδιορισμός προσέγγισης των ελληνοποιήσεων
 
Με βάση τα παραπάνω και τις θέσεις μας που έχουμε από καιρό γνωστοποιήσει στο ΥΠΑΑΤ, ζητάμε τον επαναπροσδιορισμό της προσέγγισης του προβλήματος των Ελληνοποιήσεων που για την ΕΔΟΚ είναι η ουσιαστική εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας στην πράξη, η οποία είναι γνωστό πως αναδεικνύει τη διαφοροποίηση, αποδεικνύει την προέλευση καθώς τη συνδέει με την περιοχή παραγωγής και προσθέτει στο προϊόν την αξία που οφείλεται στο συγκεκριμένο παραγωγικό σύστημα και τις τοπικές παραδόσεις. Αυτό σημαίνει πως ο πελάτης πριν τη ζύγιση και την πληρωμή του κρέατος θα πρέπει να έχει όλη την απαραίτητη πληροφορία και με απόλυτα κατανοητό τρόπο, για το προϊόν που θέλει να αγοράσει. Ταυτόχρονα και συμπληρωματικά υποστηρίζουμε την πλήρη εφαρμογή της ταξινόμησης των σφάγιων με την οποία καταργείται η ισοπέδωση της ποιότητας.
 
Είναι φανερό πως χωρίς τα ανωτέρω, με μόνο την εισαγωγή της ταμειακής μηχανής, ενώ υπάρχει η ζυγιστική μηχανή, στην γραμμή της ιχνηλασιμότητας του κρέατος δεν δίνεται αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα των Ελληνοποιήσεων.
 
Τα μέλη μας, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ), διατηρούν τις εκφρασμένες θέσεις τους και ταυτόχρονα πιστεύουν πως πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στην αγορά και σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας, από την εκτροφή του ζώου έως την τελική πώληση.
 
Συγκρότηση ομάδας εργασίας
 
Για το σκοπό αυτό ζητούμε από το ΥΠΑΑΤ, την άμεση συγκρότηση μιας Ομάδας Εργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή του ΥΠΑΑΤ, του ΕΛΓΟ και της ΕΔΟΚ, ως εκπροσώπου όλων των επαγγελματικών κλάδων του τομέα του κρέατος, με σκοπό τη βελτίωση του προτεινόμενου συστήματος ιχνηλασιμότητας και ελέγχων και τη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων μετά από διεξοδική εξέταση όλων των υφιστάμενων αδυναμιών και παραλείψεων του συστήματος, που θα συντελέσει στην αποτελεσματική καταπολέμηση των Ελληνοποιήσεων και τη συνολική ανάπτυξη του τομέα του κρέατος.
 
Ανάπτυξη συνεργειών
 
Με την πρωτοβουλία της αυτή η ΕΔΟΚ αποβλέπει στην περαιτέρω στήριξη των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛΓΟ, όσον αφορά στους ελέγχους και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες. Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη συνεργειών που θα συντελέσουν στην τήρηση και συγκέντρωση επίκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων και πληροφοριών από όλους τους κλάδους και στην αξιοποίησή τους για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων στο πλαίσιο των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ όλων των επιχειρήσεων του τομέα κρέατος».