εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Αυτόχθονες Φυλές

0 comments

 

 

 

Αυτό ήταν το θέμα της εισήγησης του κ. Γκαρσέν σε ηµερίδα για τη συµβολή των ελληνικών φυλών παραγωγικών ζώων στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, την οποία οργάνωσε ο ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα στο πλαίσιο της Zootechnia.
 
 
 
 
Ο κ. Γκαρσέν είναι προϊστάµενος στην Αποκεντρωµένη ∆ιεύθυνση Μακεδονίας – Θράκης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα, τόνισε τις δυνατότητες που έχουν οι ελληνικές φυλές παραγωγικών ζώων, είτε πρόκειται για πρόβατα, είτε για βοοειδή και το µαύρο χοίρο, και κάλεσε τους αρμόδιους να «κοιτάξουν στα µάτια» µε οικονοµικούς όρους τις ξένες, µέσα σε ένα περιβάλλον παγκοσµιοποιηµένο, µε πολλές εισαγωγές.

Οι ελληνικές φυλές πλεονεκτούν γιατί µπορούν να παράγουν διαφοροποιηµένα ποιοτικά προϊόντα ικανά να σταθούν στο ράφι αξιοποιώντας τη διαφορετικότητά τους από αυτά των εισαγόµενων.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στις ελληνικές φυλές αιγοπροβάτων, οι οποίες έχουν έχουν έως και διπλάσιο παραγωγικό χρόνο ζωής, έναντι των ξενικών που εκτρέφονται στην Ελλάδα, ενώ ειδικά το «Χιώτικο», που αποτελεί τη «ναυαρχίδα» των ντόπιων φυλών, έχει µέση ετήσια γαλακτοπαραγωγή πάνω από 300 κιλά και µπορεί να στέκεται ανταγωνιστικά µε όλες τις παραγωγικές φυλές διεθνώς.

Κάνοντας ιδιαίτερη µνεία στα πρόβατα της Χιώτικης φυλής, ο κ. Γκαρσέν είπε ότι επειδή είναι άριστα εγκλιµατισµένα στο ελληνικό περιβάλλον οι απαιτήσεις τους  είναι πολύ λιγότερες σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και διατροφή (λόγω του ότι έχει µικρότερο βάρος) και η παραγωγική τους ζωή είναι µεγαλύτερη από ό,τι των άλλων ζώων. 

«Υπάρχουν πρόβατα ελληνικών φυλών που ζουν εννέα και δέκα χρόνια, όταν τα ξενικά φεύγουν ίσως στο µισό χρόνο. Και έχει σηµασία, γιατί αυτό που µετράει σε ένα κοπάδι είναι η συνολική παραγωγή που θα πάρεις από ένα ζώο και όχι η υψηλότερη, η οποία, όµως, θα είναι για ένα µικρότερο χρονικό διάστηµα», είπε ο κ. Γκαρσέν και έφερε ως παράδειγµα τα Χιώτικα στα οποία η µέση παραγωγή σε γάλα ξεπερνά τα 300 κιλά ανά γαλακτική περίοδο, αλλά και φυλές όπως είναι η Φλωρίνης – Πελαγονίας κι εκείνη των Σερρών, οι οποίες δεν έχουν τόσο µεγάλη γαλακτοπαραγωγή, αλλά «διαθέτουν εξαιρετικό σφάγιο».