εγγραφείτε: Άρθρα

Κανονισμός για Διακρατικές Οργανώσεις Γαλακτοπαραγωγών

0 comments

 Μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2012 αναμένεται να εγκριθεί Ευρωπαϊκός κανονισμός ο οποίος θα ορίζει τις διακρατικές συνεργασίες και τις συμβατικές διαπραγματεύσεις των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Πρόκειται για κανονισμό που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της 16ηςΙουλίου, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό 1234/2007, με σκοπό να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με:

·         την αναγνώριση διακρατικών οργανώσεων παραγωγών και διακρατικών ενώσεων οργανώσεων παραγωγών·

·         την καθιέρωση διοικητικής συνδρομής και τους όρους παροχής της από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές στην περίπτωση διακρατικής συνεργασίας·

·         τον υπολογισμό της ποσότητας νωπού γάλακτος που καλύπτεται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών και των μεταποιητών ή των συλλεκτών νωπού γάλακτος.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κοινοποιήσει το εν λόγω σχέδιό της από τις 28 Ιουνίου 2012, αλλά το Συμβούλιο των υπουργών επιφυλάχθηκε να εκφράσει απόψεις του ή αντιρρήσεις, γεγονός που θα πρέπει να το πράξει, βάση του κανονισμού 1234/2007,

έως τις 28 Αυγούστου 2012.