εγγραφείτε: Άρθρα

Διεπαγγελματική Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

0 comments

 Μετά από πρόταση του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε στις 1/8/2012 σύσκεψη με θέμα η ΦΕΤΑ και η κατοχύρωση της Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ως Ελληνική και σε τρίτες χώρες πέρα της Ε.Ε. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να προχωρήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς στην ίδρυση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων στη χώρα.
Στη σύσκεψη που συμμετείχαν ο ΣΕΚ, η ΠΑΣΕΓΕΣ, εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ΣΕΒΓΑΠ, η ΟΔΙΠΠΑΦ και εκπρόσωπος της ΓΕΣΕΒΕ συμφωνήθηκε η στρατηγική και οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για την κατοχύρωση της ΦΕΤΑΣ ως ΠΟΠ προς όλες τις αγορές τρίτων χωρών ιδιαίτερα όμως σε χώρες στόχους. Παράλληλα εξετάστηκαν οι τρόποι χρηματοδότησης διαφόρων ενεργειών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που μπήκαν.