εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Καθεστώς των Συστημάτων Ποιότητας

0 comments

 Την απλούστευση του καθεστώτος που διέπει τα συστήματα ποιότητας σε ένα ενιαίο νομικό εργαλείο και ένα πιο εύρωστο βασικό σχέδιο για την προστασία και την προώθηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων προωθεί ο Κανονισμός (17672/10). Tο «πακέτο ποιότητας» περιλαμβάνει σύνολο προτάσεων για τη συγκρότηση συνεκτικής πολιτικής ποιότητας αγροτικών τροφίμων.

Το εν λόγω συμβιβαστικό κείμενο, στο οποίο συμφώνησαν οι αντιπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου, κατά τον πρόσφατο τριμερή διάλογο, που αφορούσε τον κανονισμό των συστημάτων ποιότητας για τα αγροτικά προϊόντα, υποστήριξε τη Δευτέρα 25 Ιουνίου η Ειδική Επιτροπή για τη Γεωργία.
Αυτό το κείμενο, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι μέρος του επονομαζόμενου «πακέτου ποιότητας» που περιλαμβάνει ένα σύνολο προτάσεων που έχουν σχεδιαστεί για τη συγκρότηση μιας συνεκτικής πολιτικής ποιότητας αγροτικών τροφίμων. Αυτή η πολιτική έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει τους αγρότες να επικοινωνήσουν τις ποιότητες, τα χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματα των αγροτικών προϊόντων και να διασφαλίσουν την κατάλληλη πληροφόρηση των καταναλωτών. Το «πακέτο ποιότητας» περιλαμβάνει επιπλέον μια πρόταση τροποποίησης του κανονισμού Νο. 1234/2007 (της ενιαίας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς – ΚΟΑ) που συζητείται από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Σύμφωνα με τη συμφωνία, που έχει επιτευχθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, αφού ολοκληρωθούν όλα τα βήματα, ο κανονισμός θα υιοθετηθεί κατά την πρώτη ανάγνωση.
Τα κύρια στοιχεία του κανονισμού περιλαμβάνουν την ενίσχυση του υπάρχοντος καθεστώτος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης, αναμόρφωση των Ειδικών Παραδοσιακών Προϊόντων Εγγυημένων (ΕΠΠΕ) και τον καθορισμό ενός νέου πλαισίου για την ανάπτυξη των Προαιρετικών Όρων Ποιότητας που θα παρέχουν στους καταναλωτές περισσότερες πληροφορίες.
Σε ό,τι αφορά τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ (πέραν των οίνων, αρωματικών οίνων και οινοπνευματωδών), τα κύρια στοιχεία ενίσχυσης και απλοποίησης είναι τα εξής:
– Η αναγνώριση των ρόλων και των ευθυνών των ομάδων που καταχωρούν τις ονομασίες όσον αφορά την παρακολούθηση, την προώθηση και την επικοινωνία.
– Η ενίσχυση και η αποσαφήνιση του επιπέδου προστασίας των καταχωρημένων ονομασιών και των κοινών ευρωπαϊκών συμβόλων.
– Η συντόμευση της διαδικασίας καταχώρησης ονομασίας.
Ο ορισμός των ΕΠΠΕ όπου η χρονική περίοδος προκειμένου ένα προϊόν να θεωρηθεί παραδοσιακών ρυθμίζεται στα 30 χρόνια καθώς κάποια κράτη μέλη είχαν δυσκολίες να δικαιολογήσουν τα 50 χρόνια (όπως είχε αρχικά προταθεί από την Επιτροπή). Το αναθεωρημένο πλαίσιο των ΕΠΠΕ είναι απλοποιημένο και στοχευμένο σε πολλά σημεία ενίσχυσης της αξιοπιστίας του συστήματος.
Προαιρετικοί όροι ποιότητας
Ένας νέος προαιρετικός όρος ποιότητας εισάγεται: «ορεινό προϊόν». Επίσης η Κομισιόν θα εκτιμήσει την περίπτωση δημιουργίας ενός προαιρετικού όρου για τα «προϊόντα νησιωτικής γεωργίας» και τα προϊόντα «τοπικής γεωργίας και άμεσων πωλήσεων».
Ευρωβουλευτές και εθνικοί βουλευτές συζήτησαν τη Δευτέρα για την επερχόμενη αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) με κεντρικά θέματα τη μείωση της γραφειοκρατίας, την πράσινη ανάπτυξη της υπαίθρου, καλύτερα στοχευμένες ενισχύσεις για τους παραγωγούς και, τέλος, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα για την ευρωπαϊκή γεωργία συνολικά.
Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη αλλαγή της, η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ένωσης είναι έτοιμη για τη νέα της αναθεώρηση, ώστε να αντιμετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της συνεχούς απώλειας βιοποικιλότητας χωρίς συμβιβασμούς στην παραδοσιακές της προτεραιότητες της ποιοτικής παραγωγής σε επαρκή ποσότητα και με ικανοποιητικό εισόδημα για τους παραγωγούς.
Η επιτυχία κάθε μεγάλης αναθεώρησης, ιδίως για μια πολιτική τόσο ευαίσθητη όσο η ΚΑΠ περνά και από την καλύτερη συνεννόηση με τα εθνικά κοινοβούλια. Για το σκοπό αυτό το Ευρωκοινοβούλιο φιλοξένησε την Δευτέρα στις 16:00 τη "διακοινοβουλευτική" συνάντηση μεταξύ ευρωβουλευτών και εθνικών βουλευτών των αρμοδίων επιτροπών γεωργίας, με αντικείμενο, ακριβώς τις κυοφορούμενες αλλαγές.

Copa-Cogeca: Θετικό το νέο «πακέτο ποιότητας» αλλά με σημαντικές ελλείψεις

Οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca χαιρετίζοντας την συμβιβαστική συμφωνία που επετεύχθη, μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με την μελλοντική πολιτική ποιότητας των αγροτικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισαν πως πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, όμως επισήμαναν πως απορρίφθηκαν σημαντικές προτάσεις.

Ειδικότερα, η προέλευση των γεωργικών προϊόντων για τα ΠΓΕ δεν θα είναι σαφώς αναγνωρίσιμη εάν διαφέρει από ο τόπος καταγωγής από τον τόπο μεταποίησης, στην περίπτωση δεν παρέχονται πληροφορίες για τις προδιαγραφές του προϊόντος. Επίσης, η χρήση του λογοτύπου για τα προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ θα επιτρέπεται τώρα, έστω και αν αυτά δεν συμμορφώνονται με τις συνήθεις συνθήκες κυκλοφορίας και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Οι Copa-Cogeca εξέφρασαν επίσης τη λύπη τους επειδή ο ρόλος και οι ευθύνες των ομάδων παραγωγών στη διαχείριση των ΠΟΠ και των ΠΓΕ δεν έχει βελτιωθεί, κυρίως παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία για τη διαχείριση των ποσοτήτων παραγωγής, εάν χρειαστεί.