εγγραφείτε: Άρθρα

Μειωμένη Εκπομπή Αερίων Θερμοκηπίου

0 comments

 Σιτηρέσια με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεϊνες μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων ενώσεων του αζώτου, σύμφωνα με νέες έρευνες. Αυτό είναι ενθαρρυντικό για τους χοιροτρόφους, οι οποίοι όλο και περισσότερο πιέζονται να μειώσουν αυτές τις εκπομπές, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης των χοιριδίων και της εναπόθεσης λίπους πρέπει να ληφθούν υπόψη.

 

Τρία διαφορετικά σιτηρέσια δόθηκαν σε χοιρίδια στο τελευτααίο στάδιο της πάχυνσης, μεταξύ 40 και 115 κιλών και μετρήθηκαν ηο ρυθμός ανάπτυξης και η ποιότητα του σφαγίου. Συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του σιτηρεσίου με υψηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών με εκείνα των δύο σιτηρεσίων με χαμηλή πρωτεϊνη. Το ένα μείωσε τις εκπομπές κατά 11% καιδιατήρησετα επίπεδα των αμινοξέων, ενώ το άλλο μείωσε τις εκπομπές κατά 16% αλλά δεν διατήρησε το επίπεδο των αμινοξέων στο κρέας στο τελικό στάδιο της ανάπτυξης.

Ο ρυθμός ανάπτυξης για τους χοίρους του σιτηρεσίου (μείωση εκπομπών 11%) ήταν ο ίδιος με το σιτηρέσιο με υψηλές πρωτεϊνες, αλλά η μετατρεψιμότητα της τροφής χαμηλότερη. Για το δεύτερο σιτηρέσιο με χαμηλές πρωτεϊνες (μείωση εκπομπών 16%) ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν χα;μηλότερος και η ποιότητα του σφαγίου κακή με την έννοια της μεγαλύττερης εναπόθεσης λίπους.

 

Επιπλέον και τα δύο αυτά σιτηρέσια θα στοιχίζουν στους χοιροτρόφους ακριβότερα, λόγω του υψηλότερου κόστους των αμινοξέων, ενώ επιπλέον θα υπάρχει και αρνητική παρουσίαση του σφαγίου.